top of page

עד קצה הזריחה הוא ״מסע החוגג את החיים בתוך סוף מתקרב״ (אורי קליין, הארץ). הסרט שעוסק בעוצמת החיים בצל פרידה, ביחסים וקרבה, כבר נגע בעשרות אלפי צופים בארץ ובעולם. המסע ממשיך ובימים אלה רואה אור הספר "עד קצה הזריחה" הכולל אסופת יצירות שנכתבו  בהשראת הסרט, על ידי מיטב הסופרים והסופרות בישראל. 

הספר - יוצרים ויוצרות כותבים בהשראת הסרט

אירועים מיוחדים

סרט עטור הפרסים ״עד קצה הזריחה״

bottom of page